Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 12

Nasza szala wykładowa wyposażona jest w plansze naścienne i tablice z markerami. Prezentacja wykładów odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego projektora multimedialnego.. Materiały dydaktyczne prezentowane są również na płytach CD. Posiadamy stanowisko komputerowe do ćwiczeń testowych (egzamin wewnętrzny). Wykłady odbywają się przy wykorzystaniu najnowszych filmów szkoleniowych firmy CREDO, gwarantujących przyswojenie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się po drodze.


Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,